Missie Kortrijk Heritage

Als private stichting zonder winstoogmerk wil Kortrijk Heritage vernieuwende, beeldbepalende, kleinschalige en duurzame architectuur in Kortrijk bevorderen.

Dit doel trachten we te bereiken door de driejaarlijkse Kortrijk Heritage Architectuurprijs, door onze eveneens driejaarlijkse Kortrijk Heritage Boeken (in samenwerking met de stad Kortrijk) en door andere Kortrijk Heritage Projecten.