Het Laatste Nieuws

 

Magdalenastraat 56-58
Bouwheer: Goose (bv on repeat)
Architect: bv Steven Vandenborre  
Foto's: Gerald Van Rafelghem 

De stichting Kortrijk Heritage en de stad Kortrijk schreven in 2019 voor de derde keer een architectuurwedstrijd uit. Bedoeling is om vernieuwende kleinschalige architecturale ingrepen in het stadsweefsel in de kijker te stellen.

Uit de tien inzendingen , die een groot veld van ingrepen omvatten, werden zes projecten genomineerd.

 

Op 16 januari 2020 zal de jury, onder voorzitterschap van architect David Van Severen, de laureaat aanduiden. Om 18u30 zullen de zes projecten worden voorgesteld en zal de prijsuitreiking plaatsvinden in Broelkaai 6. Een publicatie met de zes projecten zal aan alle aanwezigen ter beschikking worden gesteld.

 

Je kan er nog bij zijn! Laat het weten aan: kortijkheritage@outlook.com.

De jury, onder leiding van niemand minder dan David van Severen, delibereert die dag de 10 inschrijvingen én reikt nog dezelfde dag de Prijs uit. Meer detail volgt.

Kortrijk Heritage Architectuurprijs 2019

Voor de derde maal schrijft Kortrijk Heritage - in nauwe samenwerking met stad Kortrijk -
een prijs uit voor vernieuwende architectuur in Kortrijk binnenstad.

 

Wat is de prijs: 
De winnaar bekomt een prijs van 2.500 euro.
Dit bedrag komt integraal toe aan de bouwheer.

Wie is de voorzitter van de jury: 
David Van Severen

Uiterste inschrijvingsdatum:
30 september 2019


Hoe inschrijven?

Iedere bouwheer kan zich samen met zijn/haar architect inschrijven voor de Kortrijk Heritage-prijs, in de mate het architectuurproject gelegen is binnen de kleine stadsring van Kortrijk. Het ingediende project is volledig afgewerkt op het ogenblik van inschrijving. De bouwwerken mogen ten hoogtse 5 jaar voor inschrijving afgewerkt zijn.

De projecten worden ingediend per mail naar kortrijkheritage@outlook.com ten laatste 30 september 2019. De documenten worden best verzonden via WeTransfer of soortgelijk. De documenten dienen als PDF formaat ingediend te worden.

Om als geldige deelname beschouwd te worden, dient het elektronische inschrijvingsdossier te bestaan uit:


Wat zijn de criteria om de prijs toe te kennen?

Basiscriteria

Supplementaire criteria (geven aanleiding tot extra punten)

 

Ben je geïnteresseerd? 
Schrijf dan in vóór 30 september 2019!

kortrijkheritage@outlook.com
 

Icon Download omschrijving >>> (322,9 KB)